Strategiimplementering

At bidrage til at lederen som kulturel arkitekt kender sine muligheder for, at gøre forandring til energigivende, spændende og involverende proces for hele organisationen og alle medarbejdere. Vor hovedmodel udgør afstemnings grundlaget for den præstationsmæssige bæreevne
At ledelsen er kompetente og har viljen til, at skabe sunde præstationsmiljøer og derigennem øge produktivitet, innovation og lønsomhed med 15 - 20%.
Vi knytter arbejdet tæt til forretningsresultatet og anvendte præstationsanalyser indenfor ledelse- og kunderelationer. Vi ønsker at bygge en fælles forståelse af ROI.
At ledelsen har sit primære fokus på tryk, timing og tempo i implementeringen og dermed opnåelsen af de ønskede resultater, fremfor indholdet af strategien. Og at ledelsen erkender, at ingen beslutning er taget førend den er gennemført.
At ledelsen ser implementeringsprocesser som en konstant trimming af kulturens skarphed og konkurrenceevne gennem innovation og involvering.
Vil du vide mere ring til Knud Møller Jensen på +45 21267192 eller send en mail til kmj@proleague.dk