Bottomline Performance - Sunde toppræstationer

Stress er idag et af de mest omtalte sygdoms- og fraværsproblemer i arbejdslivet. Et forhold der koster samfundet som helhed masser af ressourcer, men som vigtigst af alt ikke behandles ift til kernen af problemet.
Der sættes i dag ind hovedsagelig med sygdomsbehandling, og af enkelt individer.
Vi arbejder med forebyggelse gennem ledelse.
Det gør vi, fordi prof Bengt Arnetz, cand psyk Brita Stene og jeg for 6 år siden satte os sammen, og lavede et oplæg til drøftelse i diverse lederfora. Erfaringerne hefra bl.a førte derefter ti,l at vi sammen med cand psyk Kim Bisgård, ph.d Nina Schriver har udviklet et stress forebyggelsnde program under titlen "Bottomline Performance"
Såvel Arnetz's forskning som vore forskningsbaserede analyser er sammenfaldende på 4 hovedpunkter som de væsentligste kilder til usunde præstationsmiljøer og stress:

 Uklare mål for individer

 Utilstrækkelig feed- back og opfølgning

 Mangel på information

 Fravær af ledelse

Vil du vide mere så kontakt os på kmj@proleague.dk eller +45 21 267192